Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Nadzór autorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pociejewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej" ZDM.IV.ZP.092.3.2023 2023-03-24 14:48 2023-04-12 11:00
2. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pociejewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej" ZDM.IV.ZP.092.2.2023 2023-03-24 14:42 2023-04-11 11:00
3. Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego dróg na terenie miasta Konina ZDM.IV.ZP.221.9.2023 2023-03-22 10:30 2023-04-07 11:00
4. Budowa kładki nad kanałem Ulgi z wyspy Pociejewo do prawobrzeżnego Konina wraz z budową ścieżki rowerowej i infrastruktury towarzyszącej ZDM.IV.ZP.092.1.2023 2023-03-17 12:49 2023-04-05 11:00
5. Budowa parkingu w ramach zadania pn. Przebudowa stadionu im. M. Paska w Koninie przy ul. Dmowskiego ZP/1/2023 2023-03-10 16:20 2023-03-28 12:30
6. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego dla Urzędu Miejskiego w Koninie WP.271.1.2023 2023-03-09 12:21 2023-03-24 11:00
7. Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, położonych na terenie miasta Konina oraz z PSZOK funkcjonujących na terenie miasta Konina WP.271.2.2023 2023-03-08 09:46 2023-04-05 11:00
8. „Przebudowa ul. Jana Pawła II w Koninie wraz z budową chodnika od obiektu mostowego nad Kanałem Warta – Gopło do skrzyżowania z ul. Laskówiecką” ZDM.IV.ZP.221.8.2023 2023-03-07 18:22 2023-04-06 11:00
9. Wykonanie nasadzeń zieleni niskiej i zacieniającej oraz przebudowy obiektów małej architektury w rejonie Parku Winnica i budynku Konińskiego Domu Kultury w Koninie WP.042.3.2023 2023-03-03 12:36 2023-03-23 11:00
10. Rozbudowa i przebudowa „Domu Zemełki” w Koninie w ramach zadania inwestycyjnego „Realizacja prac budowlanych mających na celu ochronę, zachowanie oraz zabezpieczenie zabytkowego "Domu Zemełki" w Koninie” WP.042.2.2023 2023-02-23 14:54 2023-03-16 11:20
11. Remonty bieżące dróg na terenie miasta Konina ZDM.IV.ZP.221.7.2023 2023-02-13 20:31 2023-03-01 11:00
12. Dostawa i montaż małej architektury wraz z nasadzeniami roślinnością we wskazanych elementach WP.042.1.2023 2023-02-09 09:21 2023-02-24 11:00
13. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie w 2023 r. ZDM.IV.ZP.221.6.2023 2023-01-26 10:28 2023-02-09 11:00
14. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Rowerowy Konin – droga dla rowerów na Alejach 1 Maja (KBO)”. ZDM.IV.ZP.221.5.2023 2023-01-25 13:26 2023-02-07 11:00
15. Bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych ruchu drogowego na terenie miasta Konina ZDM.IV.ZP.221.3.2023 2023-01-13 14:14 2023-01-23 11:00
16. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych w Koninie w 2023 r. ZDM.IV.ZP.221.2.2023 2023-01-04 15:55 2023-01-16 11:00
17. Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konina ZDM.IV.ZP.221.27.2022 2022-12-16 14:15 2022-12-28 11:00
18. Wykonanie Zielonego Podwórka Miejskiego – Amfiteatru, Parku kieszonkowego – „Szaga” na Zatorzu i Parku kieszonkowego 11 Listopada WP.042.14.2022 2022-12-08 09:23 2022-12-30 11:00
19. Konserwacja i remont oświetlenia ulicznego należącego do Miasta Konina ZDM.IV.ZP.221.21.2022 2022-11-30 13:54 2022-12-12 11:00
20. Utrzymanie, konserwacja i remont bieżący sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Konina ZDM.IV.ZP.221.24.2022 2022-11-30 09:55 2022-12-08 11:00
21. Utrzymanie zimowe dróg na terenie miasta Konina. ZDM.IV.ZP.221.23.2022 2022-11-28 14:57 2022-12-06 11:00
22. Dostawy bonów towarowych w formie papierowej MOPR-VI.322.10.2022 2022-11-25 10:58 2022-12-06 11:00
23. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi MOPR-VI.322.9.2022 2022-11-24 08:21 2022-12-02 11:00
24. Dostawa mięsa i wędlin do stołówki szkolnej na 2023 rok SP-9.342.1.2022 2022-11-23 15:40 2022-12-01 14:00
25. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej cmentarza komunalnego przy ulicy Marantowskiej w Koninie WP.271.15.2022 2022-11-22 12:39 2022-12-09 11:00
26. Utrzymanie, pielęgnacja i porządkowanie zieleni miejskiej na terenie miasta Konina WP.271.14.2022 2022-11-11 10:50 2022-12-13 11:00
27. Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Koninie WP.271.12.2022 2022-10-24 15:00 2022-11-14 11:00
28. Dostawa kart przedpłaconych MOPR-VI.322.7.2022 2022-10-24 14:12 2022-11-03 11:00
29. Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koninie w 2023 roku. WP.271.13.2022 2022-10-24 14:08 2022-11-08 11:00
30. Remonty nawierzchni brukowych. ZDM.IV.ZP.221.20.2022 2022-09-20 12:36 2022-10-05 11:00
Legenda
- Current
- Archive